Kasiopejski Experiment

Najopasnija Teorija na Svijetu

Organski Portali

Denziteti

Drvo Života

Duša i karma

Reinkarnacija

OPS i OPD polariteti

Viteški pohod

New-age i Subjektivnost

Politička ponerologija - 1

Abdukcije

Da Vinči Kod i Fulkanjelijev Pravi Identitet

Posljednji inč i kubni centimetar sreće


Osovina zla

Mit o progonu Kršcana

Sarkozy - dobar dan nato

Korporativna drzava i subverzija demokracije

Tajne mocne familije


Vijesti

Rezim potpunog bezaknoja

Eu lideri pojacavaju pritisak na irsk

Gradani Francuske

Zadržite Égalité i Fraternité ali zaboravite internet Liberté


Organski Portali

Drugi Dio


Organski portali i jedna šira slika 

To da na ovoj planeti postoji jedna bez-dušna rasa koja broji blizu 3 milijarde pripadnika, sigurno pomaže pri razumijevanju razloga zašto se ova planeta nalazi u jednom ovakvom stanju. To što ova bez-dušna rasa služi kao portal uz pomoć kojeg entiteti OPS tipa iz 4D održavaju svoju kontrolu nad nama predočava nam i samu dubinu ove manipulacije.

Članovi grupe Quantum Future School počeli su sa sprovođenjem jednog šireg istraživanja ove tematike kako bi bili u stanju da razumijemo istinsku prirodu organskih portala kao i njihovo mjesto u životnoj dinamici na ovoj planeti. Za vrijeme samog procesa tog istraživanja, odvijala se i sljedeća diskusija:


J je napisala: kada razgovaramo o organskim portalima koji čine 50% populacije, pretpostavljam da ne govorimo o onim subjektima koji su bili predmet istraživanja Cleckley-a u knjizi the Mask of Sanity...Hoću da kažem, veoma malo nas je imalo priliku da se sretne sa psihopatama onog tipa koje je on predstavio u svojoj knjizi. Da li to znači da su psihopate samo jedna ekstremnija vrsta organskih portala?..

Kakva je veza između psihopata i organskih portala? Da li iko ima kakvu ideju?

L je odgovorila: Psihopate su organski portali sa greškom u softveru.  

Mislim da bi se moglo reći da su organski portali primarne psihopate, ali nisu svi organski portali psihopate u pravom smislu te riječi.  Ja sam ih prije zvala "skrivene psihopate" dok nisam čula od Kasiopejaca za izraz organski portal, jer nakon što sam imala posla s nekoliko njih u jednom ekstremnom obliku – postalo mi je jasno da je to bilo nesto slično kao kad vidiš nečiju karikaturu. Karikatura prenaglašava određene ključne karakteristike koje veoma lako možeš povezati sa određenom osobom, kad je vidiš.

Psihopate – mogu da imaju u raznim oblicima jednu ili više karateristika organskih portala koje se manifestuju u jednoj iskrivljenoj ili prenaglašenoj formi.

Ono što su Kasiopejci naglasili, a što sam i sama znala iz svog vlastitog iskustva, to je da se te “skrivene psihopate” ili organski portali ne mogu identifikovati osim uz pomoć jednog dugog i pažljivog ispitivanja. Oni su toliko dobri u kopiranju da su u stanju i “dušu” perfektno da iskopiraju. 

Naravno, Kasiopejci su rekli da ovi to čine uz pomoć krađe duševne energije. Meni to tada nije ni padalo na pamet. Mislila sam da se radi o jednoj izopačenoj, specijalnoj sorti ljudi koji svjesno lažu.  B___ je pominjao da oni možda nemaju dušu ali ja sam odbacivala tu ideju. Mislila sam da oni imaju samu jednu zlu dušu.  Međutim, Kasiopejci su rekli da nemaju. B___ je bio u pravu.

Postoje i sekundarne psihopate. Tu se radi o individuama koje imaju dušu ali koje su izabrale “mračnu stranu.”  Oni se ponašaju slično kao i primarni psihopati, mada su obično još gori od njih. 

B je odgovorio: Sada kad smo se ponovo vratili na ovu temu moram da pomenem ono tvoje poređenje između “portala” (organskih) i “hodnika.” (doorways – prim. prev.) Čini mi se da je veoma moguće da je ta funkcija organskog portala uzurpirana od strane OPS entiteta iz 4D i da su ih oni pretvorili u nešto slično crijevu uz pomoć koga se oni hrane, tj. to crijevo služi za sprovođenje energije (hrane). Ovim sam htjeo da kažem da sama priroda organskih portala nema nikakvu orginalnu vezu sa crpljenjem energije iz “adamične rase”. 

Iz onoga što su Kasiopejci rekli, čini se da je prirodna uloga organskih portala podrazumjevala uspostavljanje jednog mosta između svijesti 2-gog nivoa i 3-ćeg nivoa denziteta. Da li sam ja ovo dobro shvatio ...?

J je odgovorila: I ja sam upravo to pomislila, međutim, ostaje pitanje kako se sve to odvija?....Kasiopejci su rekli ovo:

P: (V) Kakvo je “porijeklo” tih ljudi tipa organskih portala? U šemi kreacije, odakle to oni dolaze?
O: Oni su orginalno bili dio mosta između 2-gog denziteta i 3-ćeg denziteta. Pogledaj zapise seansi na temu ciklusa kratkih talasa i ciklusa dugih talasa.

A ovo u vezi ciklusa kratkih/dugih talasa...

"....flora i fauna, s obzirom da se nalaze na prvom i drugom prirodnom nivou, normalno bi prolazili kroz/doživljavali jedan dugi period ili ciklus dugih talasa na fizičkoj ravni postojanja, što je suprotno fizičkom i eteričkom ciklusu kratkih talasa, kroz koji sada prolaze, zahvaljujući svojoj interakciji sa ljudskom vrstom koja se nalazi u svom eteričko-fizičkom ciklusu kratkih talasa."

Kasiopejci su takođe rekli da organski portali crpe svoju životnu energiju iz jednog ‘bazena,” kao da se tu radi o dijelu jedne grupne duše, skoro na isti način kao što se sugeriše i za drveće...

Međutim, sada se postavlja pitanje kakva je prava priroda funkcije tog mosta između 2-gog i 3-ćeg denziteta, i kakva je bila orginalna svrha organskih portala, prije nego što su oni bili uzurpirani …? Da li se možda tu, u stvari, radi o dušama 2-gog denziteta ili djelovima jedne grupne duše 2-gog denziteta koji nastanjuju 3D tijela?

B je odgovorio: Ovdje moramo biti svjesni da organski portali nisu ni “zli” ili “loši” u smislu osobina koje se nekome mogu pripisati bez razumjevanja njegove prirode. Iz gorenavedenog možemo vidjeti da je njihova orginalana funkcija bila da djeluju kao “vozila” za novopristigle, evoluirane duše iz 2-gog denziteta, koja po samoj svojoj prirodi još uvijek nemaju svoje individualne i potpuno integrisane duše. Međutim, moramo imati na umu riječ ‘originalno’ tj. u početku je to bilo tako. To implicira da je u međuvremenu došlo do uzurpacije te njihove uloge tj. da su oni u međuvremenu pretvoreni da služe za druge svrhe. … par riječi koje mi padoše na pamet su...crpljenje energije, distrakcija, konfuzija, manipulacija ... (“žrtve” su ljudska bića sa individualnom dušom)...

Da li postoji neka veza između onoga aspekta kreacije kojeg mi nazivamo arhetipski izraz i “grupne duše”? To bi moglo biti nešto što je ipak drugačije od onoga što mi nazivamo duševnom jedinkom, ili što mi, u našem slučaju, podrazumjevamo pod pojmom “odcijepljena duševna” jedinka.

*(u ovom slučaju pojmovi: "soul unit"; i "fractured soul" unit, podrazumjevaju “odcijepljenu” grupu duša koja je stigla iz viših denziteta i naselila tijela u ovom 3-ćem denzitetu. Radi se o grupi individualnih duša koje su “nekada” pripadale jednoj većoj grupi od koje su se “odcijepile” i obrele u ovom denzitetu. – prim. prev.) 

Ukoliko postoji razlika između ovo dvoje, onda je sasvim moguće da fragmenti arhetipskog izraza kreacije imaju potencijal da “odgoje” aspekte ili izraze kreacije, koje mi nazivamo ili podrazumjevamo pod jednom – dušom.  Organski portali bi u tom slučaju bili nosioci tog procesa. U jednoj od seansi, Jan i Terry su saznali da se jedna od njihovih mački nalazi na pragu svoje inkarnacije u ljudskom obliku. U to vrijeme, niko od nas još nije bio svjestan ovog koncepta organskih portala, tako da nam je bilo sasvim prirodno da pretpostavimo kako taj dio doživljajnog ciklusa, u ljudskom tijelu, podrazumjeva i atribute duše. Međutim, možda se tu radi samo o jednom prelaznoj stepenici razvoja gdje taj izraz kreacije dobija priliku da “odgoji” atribute duše kroz mnoga životna iskustva.

Lako je špekulisati u vezi svega toga, međutim, moramo razmišljati izvan vanjskih granica realnosti ove “kutije” u kojoj se sada nalazimo. Moramo uzeti u obzir sve ove mogućnosti.

Jedan drugi član je dodao ovo: Upravo sam ponovo pročitao tekst Ascension part 2 u kome se diskutovalo na temu organskih portala. Stekao sam utisak da su organski portali način za manifestaciju bića iz 2D, u 3D, što predstavlja samo jedan prirodni dio njihovog razvojnog ciklusa tj. njegovu narednu fazu.  Međutim, s obzirom da se radi o portalima, njih takođe mogu da upotrebljavaju entiteti iz 4D. Posebno zato što ovi nemaju dovoljno znanja kako da im se suprostave, odnosno zaštite od njih.

Iz te seanse saznali smo sljedeće:

P: Da li ti “centri” koje opisuje Moravjev, imaju ikave veze sa pojmom čakri?
O: Prilično blizu. Kod jedne individue organske vrste, one tzv. više čakre su stvorene kao “posljedica krađe” energije od ‘duševnih’ ljudskih bića.  To je ono što im daje sposobnost da oponašaju duševna ljudska bića. To dovodi i do toga da jedno ‘duševno’ ljudsko biće u njima vidi samo jedno ogledalo svoje vlastite duše, kad ono takvim bićima pridaje “kvalitete duhovne prirode.”

Palo mi je na pamet da bi to mogao biti i jedini način kako jedan organski portal dolazi u kontakt sa energijom koja mu onda možda, na neki način, omogućava da raste. To “preslikavanja” ili “reflekcija” duše koju oni rade, vjerovatno je nešto slično onom procesu kojeg je i Gurdžijev opisao kada je govorio o individuama koje sami sebi često imaju običaj da kažu “JA (JE)SAM”. Oni još uvijek nisu, ali tvrdeći to, oni dolaze u situaciju da počnu da se ponašaju “kao da jesu”. Individue sa individualnom dušom koje pokušavaju da kontaktiraju taj viši dio njih samih - “pretvaraju” se kao da već “JESU”. Oni to mogu da čine jer su svjesni da taj viši dio njih samih postoji. Oni imaju to znanje. Organski portali, nemajući nikakvo iskustveno znanje, odnosno, spoznaju o postojanju duše, uče o tome uz pomoć “krađe te vrste energije od ljudskih bića sa individualnom dušom”. 

U tom slučaju, sam taj proces “krađe energije” sačinjavao bi prirodni dio plana razvoja, dok istovremeno omogućava i postojanje jednih “vrata” koja mogu da koriste 4D OPS stvorenja kako bi se hranila tom vrstom energije duše.

Jedan drugi član grupe je još više proširio ovu teoriju.

Slažem se sa tim da bi organski portali mogli biti dio jednog prirodnog mosta između 2D i 3D. Gledajući na tu njihovu funkciju sa jednog višeg aspekta kreacije, tu se u suštini radi o nečemu što je potpuno prirodno, a ni u kom slučaju o nekoj devijaciji, ili nekoj manifestaciji “sila mraka”.

Većina stanovnika 2D ima jednu grupnu dušu u kojoj su utisnuti segmenti njihovog prirodnog ponašanja sa svojim specifičnim karakternim crtama koje variraju od vrste do vrste i u skladu su s onim što se podrazumjeva pod “instiktivnim ponašanjem”. To je zbog toga što su oni bukvalno piljevina koja potiće od jedne klade, ili fragmentirana parčad jedne totemske duše.

Činjenica je da postoje stvari kao što su npr. Totemski Spirit Tigra, Totemski Spirit Krokodila, Totemski Spirit Majmuna, Totemski Spirit Lava, - Sekmet i ostala bratija, - svi oni obitavaju u jednoj arhetipskoj oblasti i obuhvataju sve one posebne karakteristike “tigeraštva”, “majmunstva”, itd. Uz pomoć procesa fraktalne replikacije, oni projiciraju taj svoj identitet, kopiju njihovih duša koja onda animira sva tijela u 2D, koja pripadaju njihovoj vrsti, a onda ti isti duševni fragmenti zajedno sa svim iskustvima koje su stekli za vrijeme svog bivstvovanja u fizičkom svijetu, vraćaju se nakon svoje smrti toj svojoj totemskoj duši donoseći svaki svoj doprinos njenom opštem razvoju. To je i razlog zašto se “stečene karakteristike” ponašanja prenose na sljedeću generaciju u obliku instinkta, u okviru životinjskog carstva.

One više razvijenije životinje na kraju stižu do jedne tačke kad prerastaju ovu matricu uspjevajući da se razviju na jedan individulaniji način. Od tog momenta oni se više ne uklapaju u onu staru “roditeljsku ćeliju” iz koje su proistekli, nego sada zahtjevaju drugu genetičku konstrukciju, koja im više odgovara u njihovom idućem inkarnativnom krugu.

Takođe, trebamo se sjetiti i onoga što su Kasiopejci jednom rekli – “duša se vjenčava sa genetskom konstrukcijom kada je ona prisutna”, što podrazumjeva da te nešto više individualizirane duše prave jedan kvalitativni skok na jedan viši nivo genetske konstrukcije (u ovom slučaju – ljudsko tijelo).

Možda se može reći da onda večina onih duša koje nakon što su prevazišle matricu određene duševne-grupe, počinju da se inkarniraju kao 3D organski portali, kako bi počeli sa procesom razvoja individualne ljudske duše, koju H___ pominje. U prvoj fazi razvoja u 3D, oni to rade najviše uz pomoć imitacije. To bi bio i jedan logičan proces napretka s obzirom da je jasno da oni ne stižu u 3D sa potpuno razvijenom individualnom dušom. (Gurdjieff je vjerovatno prvi koji nas je obavijestio o tome). Takođe bi trebalo biti jasno da lekcije koje su potrebne da bi čovjek razvio taj jedan viši, individualni oblik ljudske duše, ne mogu biti obezbjeđene od strane oblasti drugog denziteta; tj. pogotovo one lekcije koje imaju veze sa dijeljenjem radosti i tuge s drugima, sažaljenjem, sućuti, komunikacijom osjećanja itd… i koje su karakteristićne upravo samo za 3D ravan postojanja.

U toj svojoj razvojnoj tački, te novoinkarnirane individue nalaze se u nekoj vrsti tranzicione faze, kada su prerasli dinamiku svoje grupne-duše, ali još uvijek nisu dostigle onaj stepen kada su u stanju da razviju individualnu ljudsku dušu. Stoga onaj pojam “mosta,” kojim su se Kasiopejci poslužili, najbolje oslikava o čemu se tu radi. (To se zove ekonomičnost služenja jezikom!)

Onda je Laura zaključila ovu diskusiju povezivanjem “Totemske Duše” sa “vizijom” Schwaller-a de Lubicz-a:

Možda se sada možemo nadati da će ljudi, kada potpuno razumiju temelj na kome se zasniva realnost 3D – OPS materijalnog svijeta, prestati s pokušajima da tu nešto popravljaju, isto kao i da tumače ovaj realitet – “zlim,” u smislu da se ovdje zlo svjesno promoviše.

Jedna mačka nije sama po sebi zla, zato što ponekad pati miša prije nego što ga pojede. Tu se radi se o stvarima koje su u skladu sa prirodnim karakteristikama “mačje ili mišje” vrste.

Naravno, 4 D OPS je opet nešto sasvim drugo, oni vrbuju, oni korumpiraju i iskorištavaju. Tako možemo da vidimo i pravo značenje pojma “kripto-geografske” ličnosti, kojeg je pomenuo Rodney Collins, i na temu čega smo diskutovali u tekstu the Adventures Series.

Takođe smo mogli primjetiti i to kako je ta ideja povratka “totemskoj” grupnoj duši upravo ono što promoviše Schwaller de Lubicz. To je i suština onog pojma kojeg označavaju kao “devet netera” ili “devet principa,” pa čak i one DEVETORICE, koje neki kanaliziraju.  

To i jeste sasvim prikladno za organske portale. To je njihova realnost!

U jednoj drugoj poruci Laura je dalje proširila ovaj koncept Totemske Grupne Duše, komentarišući sljedeću poruku:

R: OK, jedan Organski Portal je “nesvjestan” svog stanja – isto kao što je i moj pas ili nečija mačka. To je ono što je, kako vi kažete, njihova priroda i mi njih ne možemo optuživati za to. Znači, mi bi se prema njima trebali postaviti isto kao i prema psima ili mačkama, sa uvažavanjem i poštovanjem.  Ne samo za njihovu dobrobit, nego i našu. 

L: Prema onima koji reprezentiraju vrstu prirode – psa ili mačke – da. Međutim, šta u vezi onih koji predstavljaju konstriktivnu prirodu jednog pitona,…ili neke zmije otrovnice... ili crne udovice... ili čak jednog komarca??? Sve od ovoga moramo uzeti u obzir, na sve ovo moramo da obratimo pažnju. 

Hajde samo da zamislimo neku osobu koja ima jednu jaču “dozu” krokodilstva u sebi, i mozgom koji je dosta dobro usklađen sa ljudskim tijelom... takvi bi mogli biti još opasniji zbog te njihove veze sa "neterom" ili "principom" krokodila...

Ovdje se radi o jednom dosta ozbiljnom problemu.  Kao i obično, đavo leži u detaljima.
 
R: To vjerovatno ne znači da mi njih treba da sažaljevamo. Oni samo predstavljaju jedan drugi dio “kreacije”, jedan oblik koji je nešto manje razvijen, nego što je to možda jedna “duševna” osoba. S obzirom da je ova cjelokupna kreacija upravo onakva kakva bi ona trebala da bude, oni sigurno imaju pravo da budu ovdje. Međutim, oni NISU mi.

L: Da.  U slučaju kad imamo posla sa krokodilom, u njegovom fizičkom obliku, on će nas vjerovatno i pojesti. Oni imaju pravo na svoje postojanje – a mi imamo svoje pravo da se držimo podalje od njih – kao i da se branimo ukoliko nas oni napadnu. Mi takođe imamo pravo i da ZNAMO ove činjenice o njima, - koje se skrivaju od nas tokom jednog dugog vremenskog perioda.

R: Jasno je da se mi ne možemo odnositi prema njima kao prema ‘životinjama’, jer su oni ipak na jednoj stepenici iznad njih. Mi ćemo u svakom slučaju morati da nastavimo svoju interakciju s njima bez obzira na to šta su, osim u slučaju da se povučemo u izolaciju i postanemo hermiti.

L: Otprilike tako. Činjenica je da je moguće imati posla s nekima od njih. Međutim, imati posla s nekim drugima može da bude smrtonosno po nas.

R: Mi ćemo kad tad morati da donesemo jednu (individualnu i kolektivnu) odluku kako ćemo se postaviti i odnositi prema onim idividuama koje su organski portali.

L: Mislim da ukoliko uspijemo da razumijemo principe tih “netera” i pokušamo da naučimo kako da identifikujemo to s kojom “vrstom” i u kom slučaju imamo posla, onda bi to moglo biti mnogo lakše. 

R: Ne bih želio da ovdje promovišem bilo kakvu opciju sukoba ili konfrontacije s njima. Ono što hoću da kažem je to da mi moramo da djelujemo u skladu s našim ličnim putevima i sudbinskim ciljevima. To bi značilo da dok idemo svojim putem moramo biti mnogo svjesniji opasnosti koje vrebaju iz šume. A čini mi se da je ta šuma u poslednje vrijeme postala nekako opasnija nego prije!

L: Sigurno da jeste. 

Mislim da polako počinjemo da uviđamo koliko je varljiv cijeli taj scenario sa organskim portalima u glavnoj ulozi i kako je sve to uticalo na nas kroz vijekove.

Ako je ono: - "znanje pruža zaštitu" - tačno, onda je ovo jedan od do sada najboljih primjera za to.

To je možda i najvažnija stvar koju moramo savladati – kako bi bili u stanju da vidimo ono što je nevidljivo.

U ovoj diskusiji je bilo izneseno i razvijeno nekoliko interesantnih ideja:

1. Funkcija organskih portala u smislu – mosta.

2. Njihova veza sa duhovnim bazenom flore i faune.

3. Spoznaja da ovdje nema ničega što bi trebalo “popravljati”. Organski portal samo obavlja svoju funkciju u ovom univerzumu. On u njemu ima svoje mjesto.

Međutim, u ovoj diskusiji nismo dodirnuli jednu veoma važnu funkciju organskih portala koju smo prethodno pomenuli: njihovu kolaboraciju sa 4D OPS, kao sredstvo za crpljenje enrgije iz onih koji su odlučili da rade na pronalasku puta za svoj izlazak iz matriksa. Ovo je pomenuo M*** u svoj poruci koja je vrijedna za pročitati. On je ovako prezentirao svoje argumente u vezi toga:

“Oni su generička vozila ili portali, u ljudskoj formi, otvoreni za upotrebu od strane svakojakih sila, i to je ono što ih čini odličnim marionetama matriksa. Sada je samo slučaj to što njih trenutno koriste 4D OPS kako bi kontrolisali 3D OPS/kandidate za 4D OPD ometanjem njihove navigacije i "vampirskim" djelovanjem. Tako nas oni drže zaključanim u načinu ponašanja koji je u skladu sa orkestriranim normama. Nalazeći se u našoj neposrednoj blizini oni crpe energiju iz nas te nam tako ne dozvoljavaju da ostvarimo potrebnu “kosmičku brzinu”, odnosno razvijemo naše magnetne centre, koji su nam potrebni kako bi se oslobodili od kontrolnog sistema matriksa. Tako sada možemo da vidimo kako je ta “prirodna” odlika organskih portala u smislu imitiranja duhovne energije, koja im je omogućavala da napreduju i evoluiraju, iskorištena od strane “OPS struje” za skupljanje energije iz ljudskih bića sa individualnom dušom da bi je onda prosljedili duž lanca ishrane OPS entitetima iz 4D. Sadašnja principijelna uloga organskih portala je ta da oni ometaju istinske tragaoce na njihovom Putu.

To se jasno vidi iz sljedećeg:

1.      Organski Portali prikupljaju duhovnu energiju iz ljudskih bića sa individualnom dušom.

2.      Ta energija se šalje OPS entitetima u 4D.

3.      Organski Portali su izmješani sa ljudima koji imaju individualnu dušu (često čak i u okviru jedne porodice).

4.      Kada se ljudsko biće sa individualnom dušom odluči da krene putem “ezoteričke evolucije”, ono mora da konzervira dovoljno energije koja mu je potrebna za tako nešto, jer je bez nje tako nešto nemoguće izvesti.  

5.      Kada se čovjek odluci za taj “posao,” on postaje predmet napada.

6.      Taj “napad” dolazi od strane onih koji su mu najbliži: porodica i prijatelji.

7.      “MEĐUTIM, kada neko počne da “uzgaja” i ojačava svoju dušu, Kontrolni Sistem će onda pokušati da ubaci još više organskih portala u život te osobe.”

Tako i sam rad na učenju razlikovanja “A” uticaja od “B”  uticaja uključuje i učenje toga kako da spoznamo istinsku prirodu naših odnosa sa drugima, kako bi mogli sačuvati svoju energiju, od organskih portala koji se nalaze oko nas, tako da bi bili u stanju da razvijemo i ojačamo našu dušu. Ovo je pojasnio i Mouravieff kada je pričao o razumijevanju “filma” nečijeg života:

- Teoretski, film u kome je čovjek rođen i u kome živi, može da se vrti sve do "kraja svijeta", pod uslovom da je čovjek sretan, zadovoljan sam sa sobom, pridavajući sebi zasluge za sve ono što smatra pozitivnim a istovremeno optužujući druge za sve svoje greške i neprilike. Iskreno govoreći, ova egzistencija se ne može nazivati ljudskom, ovdje se u stvari radi o – antropoidnoj egzistenciji (antropoid=pre-adamični čovjek=organski portal prim.prev.) Taj pojam je prikladan za "vanjskog čovjeka", uronjenog u samozadovoljštinu i manifestuje njegovo vrhunsko ostvarenje nakon miliona godina evolucije vrste od svojih životinjskih predaka, međutim, s tačke gledišta ezoteročne evolucije, antropoid je samo jedan potencijal, ili bolje rečeno – jedna nerealizovana šansa.

Ako posmatramo problem ezoterične revolucije s tačke gledišta jednog filma i različitih uloga koje čovjek može u njemu da igra, jasno nam je da je ova vrsta evolucije nemoguća, jer se film kao film – stalno vrti u jednom te istom krugu. Ljudi koji igraju u ovome filmu su oni koje nazivamo – antropoidi (organski portali), lutke, mrtvaci koji, kako je Isus rekao, "vjeruju da su živi".

Ezoterična evolucija počinje kad se čovjek svojim svjesnim naporom otrgne iz filma, odnosno - kretanja u krug.

(Izvod iz: "Gnosis – Study and Commentaries on the Eastern Orthodoxy"; Book One; strana 232 i 233 - Boris Mouravieff)

Međutim, da bi se to ostvarilo, sekundarne uloge koje igraju organski portali, marionete matriksa, moraju se odstraniti iz tog filma.

Kao što smo već rekli, čovjek najčešće nadolazi na pomisao o evoluciji nakon što je već veoma iskomplikovao film u kojem se on nalazi. Međutim, do istinske evolucije ne može da dođe ni u kom drugom slučaju, osim na temelju orginalnog filma – nakon eliminacije svih vještački dodanih elemenata. To je i uslov za vraćanje čistoći centara, pogotovo emocionalnog centra koji je na kraju krajeva i jedini prijemnik za “B” uticaje i sjedište za magnetni centar.  Stoga, čovjekovo srce mora biti čisto, a ako već nije čisto, onda se ono mora pročistiti. To je i sine qua non uslov za uspjeh. (Kniga I, str. 238)

Među tim “vještaćki dodanim elementima” koji moraju da se eliminišu, nalaze se i organski portali. Međutim, vratićemo se na to kasnije.

Kako jedan organski portal posmatra organski svijet

Srećom, organski portali mogu biti veoma inteligentni, sa sposobnošću opažanja i analitični, a čini se da njima pripadaju i mnogi od naših najpoznatijih naučnika, tako da su oni sami u stanju da nam tačno i u najsitnije detalje opišu kako to oni vide ovaj svijet i svoj unutrašnji “život.”

Na dnu svega ovoga vjerovatno se nalazi i odgovor na pitanje šta je to izvor jedne od najdugotrajnijih debata kroz cijelu našu istoriju, - bitke između dobra i zla.

Zašto jedan toliki razdor vlada na ovoj planeti, zašto toliko podjela među ljudima na osnovu promocije rata ili mira, poštovanja i omalovažavanja, zaštite prirodne okoline i njenog uništavanja, ukratko, jedan čisti materijalni pristup služenja samog sebe - ili duhovno dobročinstvo drugima? 

Možda se sada približavamo odgovoru, jer čini se da je istina to da nikada na ovoj planeti nije ni bilo jedno homogeno “mi” (ljudska rasa), “mi” nismo svi isti, “mi” ne vidimo ovaj svijet na isti način, “mi” nismo samo jedna podijeljena rasa, “mi” smo dvije različite rase.

Sada postaje jasnije i to zasto većina “vrhunskih naučnika,” nikada ne uljučuju jednu spiritualnu dimenziju u svoje teorije, ili brzo odbacuju svaku “nekonvencionalnu” teoriju. Jedan naučnik, organski portal, (o tome koliko takvih naučnika danas imamo, diskutovaćemo kasnije) nije u stanju da i u kom slučaju pojmi postojanje “duha”  ili viših centara, i odatle ovi pojmovi nedostaju u njihovom opisu svijeta. S obzirom da oni sami nisu u stanju da ih dožive, oni negiraju njihovo postojanja i svim drugima, uključujući i one koji su u stanju da vide ono što organski portali nisu u stanju da vide. U materijalnom svijetu, gdje su organski portali u svom Prirodnom Elementu, a Ljudi s Dušom NISU, sa “organoportalskom naukom” koja povlači granice između onoga što je istina a šta nije, ne postoji mjesto za jednu Višu oblast postojanja.  Tako nešto je “nemoguće” u poređenju sa “istinama” materijalizma koje same sebe dokazuju i kako se one doživljavaju na svim nivoima, od strane organskih portala. 

Jedan naučnik koji je organski portal, vezan je za materijalističko objašnjavanje funkcionisanja univerzuma, jer je to sve od onoga što on može da zna i što je on u stanju da vidi.

To je pogotovo jasno ako pogledamo samo pitanje svijesti. Odgovori na to pitanje govore nam mnogo toga.

 

Kraj drugog dijela

Treći Dio

 

 


NAPOMENA O PRAVILNOM KORIŠCENJU Ova stranica sadrži materijale koji potpadaju pod autorska prava . Ucinili smo ove materijale dostupnim kao dio našeg napora za promociju boljeg razumjevanja okoliša, politike, ljudskih prava,, ekonomije, demokracije, nauke te drustvene pravde. Vjerujemo da ovo predstavlja 'pravilno korišcenje' bilo kakvog materijala koji podliježe autorskim pravima kao što je to specificirano u paragrafu 107 americkog zakona o autorskim pravima (US Copyright Law). Prema naslovu 17 U.S.C. Section 107, materijal na ovom web sajtu distribuira se bez pravljenja profita onima koji su iskazali interes za korišcenje tog materijala za istraživanje i obrazovanje. Više informacija možete naci na : http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. Ukoliko želite koristiti mateijal sa ovog sajta koji podliježe autorskim pravima za osobne svrhe koje ne podpadaju pod 'pravilno korišcenje' , morate tražiti dozovolu od vlasnika autorskih prava.

Vlasnici ovih stranica izjavljuju da je materijal na njima rezultat istraživanja i eksperimentiranja u Superluminalnoj Kommunikaciji i nude ga uz razumjevanje da citatelj uvijek treba izvršiti vlastito istraživanje. Pozivamo citaoca da nam se pridruži u traganju za istinom, citajuci Otvorenog ali skepticnog uma. Mi ne ohrabrujemo "slijedbeništvo" niti "slijepu vjeru". Al OHRABRUJEMO traženje svijenosti i znanja na svim poljima kao najbolji nacin za odvajanje istine od laži. Stalno radimo na tome da verificiramo i/ili rafiniramo razumjevanje onog što je m oguce i onog što je vjerovatno. Ovo cinimo sa iskrenom nadom da ce to poslužiti za dobrobit covjecanstva, ako ne sada onda u nekoj doglednoj buducnosti odnosno verziji te buducnosti.

Contact Webmaster at cassiopaea.com
Cassiopaean materials Copyright © 1994-2004 Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk. Autorska prava zagarantirana. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," registrirana marka profesora Arkadiusza Jadczyka i njegove supruge Laure Knight-Jadczyk. Pisma posllana na adresu Cassiopaea, Quantum Future School, Arka ili Laure, postaju njihovo vlasnštvo. Objavljivanje i distribucija naseg autorskog materijala bez našeg pismenog odobrenja nije dozvoljeno.

You are visitor number .